Narkotiska ämnen i OTC-läkemedel

Läkare vet om lägsta läkemedelskoncentrationstabell, men det här dokumentet ?? bara en rekommendation. Enligt lagen kan en förare erkännas som drogberoende även en månad efter att ha tagit sådana droger. Du kan få ett böter på 30 tusen rubel och förlora ditt körkort och arbeta på grund av 25 droppar Corvalol.

Redan 1998 utarbetade regeringen en lista över läkemedel som omfattas av särskild kontroll i Ryssland. Den innehåller dussintals läkemedel, inklusive de som innehåller fenobarbital ?? ett ämne i gruppen av barbiturater. Corvalol, valocordin och andipal innehåller mikrodoser av narkotiska ämnen. Till och med deras spår i kroppen räcker för att domstolen ska straffa föraren som narkoman.

Instruktionerna för läkemedlen råder "att inte delta i aktiviteter i samband med ökad uppmärksamhet." Men hur länge är inte skrivet. Förare riskerar att förlora sin licens efter att ha tagit droger. I laboratoriet vid Sechenov University bestämmer analysatorn närvaro och koncentration av ämnen på 12 minuter, precis som vid testning av alkohol. Till skillnad från alkohol är koncentrationen av droger inte viktig för domstolen, tillgängligheten räcker. Analys för renhet visade att två deltagare i experimentet hittade spår av barbiturater. Det visade sig att de använde Corvalol.

Lydia Bredikhina, forskare vid laboratoriet vid I.M. IM Sechenov från Rysslands hälsovårdsministerium: "Vi registrerade närvaron av barbiturater i analyserna av två personer, men vi kan fortsätta experimentet".

Roman Isaev, narkolog, ordförande för den oberoende narkologiska guilden, expert på Rysslands allmänna kammare: ”Det finns inga tröskelvärden. Detta är ett hål i lagstiftningen. I vårt land bör hälften av trafikanterna omedelbart sätta sina rättigheter på bakbrännaren. Samma fenobarbital kvarstår i blodet i mer än 3 dagar hos de flesta, men som regel påverkar det reaktionen den första dagen. Om detta redan är den andra eller tredje dagen, finns det ingen potentiell fara här ".

Drogberoende eller sjuk förare?

Tabellen över värden vid vilka psykotropa och narkotiska ämnen orsakar förgiftning har länge utvecklats vid Sechenov Medical University. Forskare har föreslagit ett sätt att separera narkomaner och narkotikaförare.

Tatyana Burykina, docent vid institutionen för analytisk och kriminaltoxikologi, FGAOU First Moskva State Medical University. IM Sechenov, Rysslands hälsovårdsministerium: ”Tillbaka 2011 skickade chefen för Sechenov-universitetet alla chefer för medicinska och profylaktiska institutioner som genomför kemiska och toxikologiska studier ett informationsbrev, som fastställde tröskelnivåerna för kontrollerade ämnen som orsakade berusning. Där finns ett bord. Du kan kontrollera testresultaten med det ".

Dosering och konsekvenser

För fenobarbital är tröskeln vid vilken narkotisk berusning kan uppstå 1000 nanogram per milliliter. Instruktionerna anger den maximala enstaka dosen för vuxna. Corvalol ?? 40 droppar, valocordin ?? 20 droppar, andipal ?? en tablett åt gången. Deltagarna i experimentet tog medicinering och testades efter 6 timmar, efter en dag och efter en vecka.

Sex timmar efter att ha tagit läkemedlen visade studier förekomsten av barbiturater hos alla deltagare. Utifrån bordet finns det inget överskott av normen, alla är nykter, men enligt lagen måste det finnas absolut noll.

2013 var det möjligt att bevisa orättvisan i den absoluta nollnormen. Lagstiftare har tagit hänsyn till enhetsfel. Förare anses nu inte vara berusade med alkoholnivåer upp till 0,16 milligram per liter utandningsluft. Spår av användning av mediciner kvarstår mycket längre än från alkohol. Efter 24 timmar, i hälften av deltagarna i experimentet, minskade koncentrationen av fenobarbital, och i den andra hälften, tvärtom, ökade. Dessutom var resultatet inte beroende av kön och vikt. Efter en dag kan ingen komma bakom rattet. Även om alla enligt den medicinska tabellen inte ens var berusade. Men lagen är lagen, du kan inte köra.

Få inte behandling eller kör bil?

Varje förare kan komma till undersökningen. Till exempel i en olycka med offren genomgår båda deltagarna en undersökning.

Alexander Burtsev, chef för centrumet för övervakning av konsumtionen av psykotropa ämnen i Moskva vetenskapliga och praktiska centrum för narkologi vid Moskva avdelningen för hälsa: ”Idag är det inte bara testremsor som bedömdes som tidigare av ögat av en medicinsk arbetare. Idag utvärderas resultaten av forskningen med hjälp av instrument. Det visar sig att den mänskliga faktorn elimineras ".

Efter en vecka visade test att det fortfarande fanns spår av barbiturater, även om koncentrationen av alla hade minskat.

Tatiana Burykina: ”Beroende på art, egenskaper och mängd kontrollerade ämnen kan deras närvaro i biologiska föremål hos de undersökta personerna upptäckas vid olika tidpunkter. Enligt vetenskapen är en person inte berusad ens omedelbart efter att ha tagit medicin. Enligt lagen kan någon inte komma bakom ratten på en vecka, någon i en månad, allt är individuellt ".

Main Road-programmet rekommenderar dig att studera sammansättningen av läkemedel, kolla listan över förbjudna ämnen, som är lätt att hitta på Internet, annars kan du stå kvar utan licens under ett år.

Farliga kombinationer av hjärta mediciner

De vanligaste bland världens befolkning är hjärt-kärlsjukdomar, så en ganska stor andel människor tar "hjärta" läkemedel, och detta är som regel inte ett läkemedel, utan flera. I detta fall uppstår frågan om deras säkra kombination. I den här artikeln kommer vi att berätta om de farliga kombinationerna av "hjärta" droger.

Uttrycket "hjärtläkemedel" är ganska allmänt och ospecifikt. Läkemedel för behandling av arteriell hypertoni, angina pectoris, hjärtinfarkt, kardiomyopatier, hjärtrytmier och ledningsstörningar och många andra är lämpliga för denna beskrivning. För att göra klarhet är det nödvändigt att reservera att artikeln kommer att prata om de mest använda läkemedlen som påverkar hjärtans arbete och om deras möjliga kombinationer..

Följande grupper av läkemedel kommer att beaktas:

Obs: alla läkemedel är skrivna med det internationella icke-proprietära namnet (INN).

I. Betablockerare:

1. icke-selektiv: propranolol, karvedilol, oxprenolol, pindolol, nadolol.
2.selektiv: atenolol, metoprolol, bisoprolol, nebivolol, talinolol.

II. Kalciumkanalblockerare (kalciumantagonister):

1. nondihydropyridin: verapamil, diltiazem;
2. dihydropyridin: nifedipin, amlodipin, S-amlodipin, lercanidipin.

III. ACE-hämmare: captopril, perindopril, enalapril, ramipril, zofenapril, fosinopril, lisinopril.

IV. Angiotensin II-receptorblockerare: losartan, valsartan, candesartan, ibresartan, telmisartan.

V. Diuretika:

1. tiazid: hydroklortiazid, klortalidon.
2. tiazidliknande: indapamid.
3.loop diuretika: furosemid, torasemid.
4. kaliumsparande diuretika: spironolakton, eplerenon.

Obs: klassificeringen innehåller de mest kända representanter för droger. Om du inte har hittat ditt läkemedel här kan du ta reda på vilken grupp det tillhör genom att titta på instruktionerna för det (hitta raden "farmakoterapeutisk grupp") eller i referensböckerna om läkemedel (Vidal, RLS, referensbok av M.D. Mashkovsky).

Rekommendationer för behandling av arteriell hypertoni från 2013, utvecklade av European Society of Hypertension och European Society of Cardiology, fastställde följande irrationella (dvs. farliga) kombinationer av "hjärta" -läkemedel:

1. beta-blockerare + nondihydropyridinkalciumblockerare (verapamil, diltiazem). Denna kombination är en STOR FEL från läkaren, eftersom läkemedel i båda grupperna orsakar en minskning av hjärtfrekvensen. När de administreras tillsammans är deras totala effekt på hjärtfrekvensen så uttalad att livshotande tillstånd (upp till hjärtrytmstörningar) kan uppstå. Om patienten sammanfaller endast kan förskrivas en kombination av betablockerare med kalciumkanalblockerare, föredras från gruppen av de senare dihydropyridinläkemedel (nifedipin, amlodipin, lercanidipin).

Obs: En kombination av betablockerare och nondihydropyridinkalciumantagonister används ibland för att kontrollera ventrikulär hastighet vid ihållande förmaksflimmer. MEN! Endast i detta fall!

2. ACE-hämmare + kaliumsparande diuretikum. Kaliumsparande diuretika inkluderar spironolakton och eplerenon. Liksom alla diuretika tar gruppen av kaliumsparande läkemedel bort överskottsvätska från kroppen medan kalium hålls kvar i blodet. ACE-hämmare bidrar också till ansamlingen av kalium i kroppen. Med en kombination av läkemedel från båda grupperna kan ett hjärta farligt - hyperkalemi - uppstå, vilket kan orsaka hjärtstopp i diastol. Om din läkare har ordinerat ett läkemedel från någon av dessa grupper, måste du regelbundet kontrollera din kaliumnivå (under dosval, en gång i veckan, när den optimala dosen av läkemedlet väljs - en gång i månaden). Normen för blodplasmakalium för vuxna är 3,5-5,1 mmol / l.

3. Betablockerare och centralt verkande läkemedel. Den senare gruppen inkluderar metyldopa, klonidin, moxonidin, rilmenidin. Dessa grupper har liknande verkningsmekanismer, kliniska effekter och - viktigast av allt - biverkningar. På grund av ömsesidig förstärkning av oönskade effekter används dessa två grupper inte tillsammans.

4. ACE-hämmare och angiotensin II-receptorblockerare. Tidigare var denna kombination av läkemedel möjlig, men sedan 2013 har det konstaterats att kombinationen av dessa två grupper påverkar njurarna negativt och orsakar njursvikt på relativt kort tid..

I samma rekommendationer sägs det om möjliga, men mindre studerade, läkemedelskombinationer. Det är möjligt att dessa kombinationer en dag kommer att passera i gruppen rationella eller farliga. Dessa kombinationer inkluderar följande:

1. ACE-hämmare + beta-blockerare;
2. Angiotensin II receptorblockerare + beta-blockerare;
3. Dihydropyridinkalciumantagonister + beta-blockerare.

Följande kombinationer av läkemedel är rationella och så säkra som möjligt:

1. Diuretikum (tiazid) + angiotensin II receptorblockerare;
2. Diuretikum (tiazid) + kalciumantagonist;
3. Diuretikum (tiazid) + ACE-hämmare;
4. Angiotensin II receptorblockerare + kalciumantagonist;
5. ACE-hämmare + kalciumantagonist.

Dessa är kanske alla funktioner i de vanligaste kombinationerna av "hjärta" läkemedel. Naturligtvis finns det i varje enskilt fall, i förhållande till ett visst läkemedel, egenskaper som endast är karakteristiska för det. Men de grundläggande reglerna för utnämningen av flera "hjärta" droger är ovanstående.

Författare: terapeut A.V. Kosovo

Andipal och Corvalol kan leda till diskvalificering

I år stängdes 11% fler berusade förare i Cherepovets från att köra än tidigare. Enligt trafikpolisen har dessutom antalet förare som körde en bil under påverkan av droger ökat kraftigt.

Sedan början av året har 823 berusade förare arresterats i Cherepovets, förra året - 736. Mer än 400 personer skrev ett vägran att få läkarundersökning.

Enligt chefen för OGIBDD i Cherepovets Alexander Andreev skriver majoriteten ett vägran eftersom de vet att de annars kan registreras i ett läkemedelsutdelande. Detta betyder att efterföljandet av den medicinska undersökningen för återställande av körkortet kommer efterfrågan att bli mycket strängare..

I år inträffade 35 olyckor på grund av felet av drog berusade förare. Förra året, bara sju. Så i en olycka, när fyra bilar kolliderade på norra motorvägen, blev två förare berusade. Eller ett annat exempel är olyckan vid North Bridge. Den skyldiga förarens andningsapparat avslöjade alkoholförgiftning på 2 ppm, offret, vars fru dog som ett resultat av en olycka, blev berusad.

Samtidigt visar analysen ibland läkemedelsberusning, medan föraren tog piller för högt blodtryck. Enligt Alexander Andreev är det svårt att kalla en sådan förare en narkoman. Så det var med föraren av "kolumn nr. 1456" som begick en olycka: mannen tog piller för att minska blodtrycket, och den medicinska undersökningen visade narkotikaförgiftning.

Och om. Nadezhda Stroganova, överläkare för Vologda Regional Narcological Dispensary No. 2, bekräftade till Rech att många mediciner innehåller psykoaktiva ämnen:

Graden av eliminering av läkemedlet från människokroppen beror på många faktorer: ålder, kön, samtidiga sjukdomar, varaktighet och frekvens av läkemedelsanvändningen. Enligt Nadezhda Stroganova fanns det vid utövandet av läkemedelsutdelningen fall då analysen visade närvaron av fenobarbital, även om människor hävdade att de hade tagit Corvalol för två veckor sedan.

Kom ihåg att föraren nu har en böter på 30 tusen rubel för att ha kört under berusning med berövande av ett körkort under en period av 1,5 till 2 år. Enligt Alexander Andreev är det nödvändigt att skärpa lagstiftningen:

Validol, valocordin och ytterligare 12 piller "från hjärtat" som inte hjälper

Hur det är omöjligt att läka hjärtat och sänka blodtrycket. Kontrollera ditt hemmedicinskåp

Anton Rodionov, kardiolog, kandidat i medicinska vetenskaper, docent vid institutionen för fakulteterapi nr 1 vid Sechenov First Moscow State Medical University

En person kände sig dålig i tunnelbanan, du råkade vara i närheten. Dina handlingar? En granne i landet ber om ett "piller från hjärtat." Vad kommer du göra? Kardiolog Anton Rodionov varnar mot självmedicinering mot hjärt-kärlsjukdomar, avlägsnar myter om läkemedel som förmodligen hjälper till med hjärtsmärta och högt blodtryck och berättar vilket OTC-läkemedel som troligen kommer att erbjudas av en apotekarbetare som svar på en av de populära frågorna.

Mitt hjärta gör ont vad du kan dricka?

Till att börja med är smärta ovanligt för de flesta hjärtsjukdomar. En typisk hjärtsmärta är en attack av angina pectoris. Vid angina pectoris uppstår bröstsmärta (eller till och med inte smärta, men en känsla av komprimering, komprimering, ibland andnöd) under ansträngning, varar inte mer än 20 minuter och går under vila.

Oftast är "hjärtvärk" ett symptom på en sjukdom i ryggraden, mag-tarmkanalen eller till och med en neurotisk störning. Det är ofta svårt för en läkare att erkänna orsaken. Vad kan en farmaceut göra på ett apotek? Verkligen - ingenting. Och då kommer du att erbjudas (eller så frågar du själv) något från detta arsenal.

Validol. Detta är en analog barngodis "Chill", bara det finns mer mentol. Till och med i läroböckerna på 80-talet stod det att detta läkemedel har en rent distraherande effekt och fungerar bara på neurotika..

Nitroglycerin. Men detta är ett allvarligt läkemedel. Inte konstigt, återigen, i de klassiska läroböckerna står det: "För första gången måste patienten ta nitroglycerin under övervakning av en läkare." Korrekt skrivet.

Faktum är att nitroglycerin verkligen inte bara fungerar för "hjärtvärk", utan för angina pectoris, men samtidigt har det flera obehagliga biverkningar - först och främst en minskning av blodtrycket och en ganska svår huvudvärk. Så om läkaren personligen inte rekommenderade dig att ta nitroglycerin för bröstsmärta, bör du inte börja behandlingen själv.

Valocordin (corvalol, valoserdin). I motsats till vad många tror, ​​har dessa läkemedel inget med hjärtat att göra, förutom det språkliga (kor - på latin betyder "hjärta").

Ryska pensionärer dricker dessa droger i cisterner, inte ens misstänker att den kraftfulla hypnotiska fenobarbitalen, som är en del av dem, är förbjuden i många länder i världen..

Fenobarbital orsakar, när den används kontinuerligt, depression, sömnlöshet, och dessutom kan det försvaga eller öka effekten av andra läkemedel som patienten tar. Så när våra sjukvårdsadministratörer får en lysande idé om att ta bort dessa läkemedel från cirkulation, kommer jag att vara den första att rösta "för".

Preductal, mildronate, mexidol. Människorna kallar dessa fonder "vitaminer för hjärtat", även om det är mer korrekt att kalla saker med sina egna namn - det är läkemedel med en obevisad effekt på prognosen. Dessa läkemedel kommer sannolikt inte att rädda dig från smärta i hjärtat - om bara som en del av psykoterapi.

Hur man sänker trycket?

Det här är en extremt populär fråga för apotekarbetare. Jag måste säga med en gång att det inte finns något svar på det och inte kan vara det.

För att hitta den första behandlingen för högt blodtryck behöver jag minst 15–20 minuters tid och kunskap om cirka 20 indikatorer (ärftlighet, samtidiga sjukdomar, undersökningsdata, tester etc.). Trots det finns det en viss möjlighet att behandlingen måste justeras, eventuellt mer än en gång..

Och vi vill ha ett universalmedel från farmaceut på 30 sekunder. Det mest som den utmattade farmaceut kommer att ge dig vid hotet av ett klagomål är antingen ett kortverkande läkemedel eller en dummy.

Dibazol, papazol. En relik från förra seklet, då hypertoni ansågs vara resultatet av vasospasm och behandlades i enlighet därmed med krampläkemedel. Faktum är att effekten av dessa läkemedel är noll, bara för vissa människor minskar trycket på egen hand, medan de tror att läkemedlet fungerar. Anständiga människor använder inte dessa "mediciner" i piller eller injektioner..

Andipal. Samma kramplösande medel i kombination med analgin och fenobarbital, redan kända för oss. Det har inget att göra med hypertoni. En annan skam för den ryska farmakopén.

Nifedipine (Corinfar). Ett favoritmedel för alla ryska hypertensiva patienter för att snabbt sänka blodtrycket. Jag har redan förklarat i detalj varför det inte är nödvändigt att använda Corinfar, att skadan från ett snabbt "kollaps" av trycket överstiger nyttan, att Corinfar ökar och inte minskar risken för stroke, att det är mycket bättre att minska trycket gradvis och gradvis, och inte med en strålande kavalleriladdning. Fartyg tål inte plötsliga tryckvågor för ett snabbt fall från 220 till 140 mm Hg. Konst. de kommer inte säga tack.

Cotopril (kapoten). Detta är en mindre ondska när det gäller att behandla en hypertensiv kris än Corinfar, den inkluderas till och med i internationella rekommendationer som ett "ambulans" läkemedel, men det finns en viktig nyans här. Ofta förvirrar hypertensiva patienter en hypertensiv kris och helt enkelt högt blodtryck hos en obehandlad person.

En hypertensiv kris är en situation där en patient som får bra, regelbunden, uppenbarligen effektiv behandling plötsligt utvecklar en kraftig engångsökning (till exempel mot bakgrund av svår stress). I detta fall är captopril lämpligt..

Men om vi talar om en person som inte ständigt behandlas utan bara "slår ner" slumpmässigt uppmätta höga värden på högt blodtryck, är detta inte en väg från ett slag, utan till en stroke. Hypertoni kräver konstant, daglig, vanligtvis livslång behandling.

Ge medicin för arytmi!

Begreppet "arytmi" förenar flera hundra olika störningar i kardiogrammet, som behandlas på helt olika sätt, och ofta med helt motsatta metoder. Vissa arytmier kräver utnämning av läkemedel som saktar rytmen, och andra tvärtom ökar rytmen med hjärtstimuleringsmetoden.

Så din begäran om att rekommendera ett läkemedel mot arytmi är ett avsiktligt dödläge. Vad som ofta ges till dig på apoteket?

Kalium- och magnesiumpreparat (Panangin, Asparkam). Tanken på att elektrolytstörningar, i synnerhet en minskning av koncentrationen av kalium och magnesium i kroppen, kan leda till oregelbundna hjärtrytmer, är inte utan sunt förnuft. Detta är dock långt ifrån den vanligaste orsaken till arytmier. I fall där arytmier verkligen är förknippade med elektrolytstörningar är lågdos-panangintabletter helt otillräckliga för behandling; det behövs som regel droppar med elektrolytlösningar i höga koncentrationer, och detta händer på intensivavdelningar.

Annonsen annonserar Panangin som ett "vitamin för hjärtat". Detta är fullständigt nonsens, det finns inga sådana "vitaminer" i naturen. Hjärtat är inte en bädd av jordgubbar, och mediciner är inte dynga. Så det är ett slöseri med pengar i de flesta fall..

Betablockerare (anaprilin, obsidan, atenolol, concor). Dessa läkemedel bromsar pulsen och kan verkligen vara effektiva för vissa typer av arytmier (med takykardi, extrasystol). Men de kan vara ineffektiva och de kan vara skadliga..

För att en läkare ska förskriva sådana läkemedel måste han noggrant analysera åtminstone kardiogrammet. Blint, utan att övervaka hjärtfrekvensen, utan att känna till mekanismen för arytmi, kan dessa läkemedel vara farliga, särskilt hos äldre.

"Aspirinchik" för blodförtunnning

Idén att ta aspirin precis så, för profylax, "att tunna blodet", eftersom "alla mina vänner över 45 år redan tar det", var mycket populär tills nyligen. Man trodde att aspirins förmåga att förhindra klumpning av blodplättar betydligt skulle kunna minska risken för hjärtinfarkt och andra vaskulära olyckor..

Det visade sig dock att om aspirin tas av en frisk eller nästan frisk person, är antalet hjärtattacker som förhindras mycket liten, men risken för blödning ökar. Därför reviderar kardiologer över hela världen gradvis idén om den förebyggande rollen av aspirin hos friska människor, och föreskriver det endast för patienter med koronar hjärtsjukdom (inklusive efter hjärtinfarkt och bypass / stenting), för patienter efter en stroke, samt för svår åderförkalkning i benkärlen..

Med andra ord, du bör inte ta aspirin på egen hand utan en läkares rekommendation..

Vilka diuretika rekommenderar du??

För självmedicinering? Ingen! Hur många gånger har de berättat för världen att att ta diuretika på egen hand för något syfte kan inte bara vara farligt, utan dödligt, utan som de säger "mössen grät, injicerades, men fortsatte att gnaga kaktusen".

Furosemid (lasix), torasemid (diuver, britomar). De mest kraftfulla diuretika som endast används enligt instruktion av en läkare och under kontroll av elektrolytnivåer. Det är just dessa läkemedel som kan ta bort kalium och magnesium och framkalla allvarliga komplikationer..

Veroshpiron. Används för att behandla hjärtsvikt, men vanligtvis i kombination med läkemedel från föregående grupp. Självaktivitet när det gäller att ta veroshpiron kan tvärtom leda till en ökning av kaliumnivåer och allvarligt njursvikt.

Hypotiazid och indapamid (arifon). Dessa läkemedel i små doser används inte som diuretika, utan som läkemedel för ytterligare tryckminskning hos hypertensiva patienter. De är säkra och tolereras väl vid vanliga doser, men överskridande av dosen kan också orsaka allvarliga elektrolytstörningar..

Förresten, en anständig farmaceut kommer inte att ge dig några av dessa läkemedel på egen hand, men kommer att rekommendera lite lingonberry blad och hänvisar dig till en läkare.

För medicinska frågor måste du rådfråga en läkare i förväg

Hur man sänker blodtrycket

Läkemedel för högt blodtryck krävs allmänt, inte bara i vårt land. I dag anses hypertoni (hypertoni) vara en föryngrande sjukdom, eftersom fler och fler fall av sjukdomen registreras bland ungdomar och ungdomar..

Medicinering för högt blodtryck kan innehålla följande läkemedel:

 • ß-adrenolytika (normaliserar hjärtaktivitet och minskar perifer kärlresistens; timolol och anaprilin är mest efterfrågade)
 • diuretika (de tar bort överskottsvätska från kroppen; verospiron och furosemid är effektiva och utbredda)
 • ACE-hämmare (påverkar rhinin-angiotensinsystemet; förskriva främst ramipril eller captopril)
 • kalciumantagonister (cinnarizin, felodipin, verapamil finns på apotek)
 • alfa-blockerare (blockerar impulser som leder till vasokonstriktion; doxazolin är det mest populära)
 • angiotensinreceptorblockerare (hämma den aktiva effekten av angiotensin; på apotek kan du köpa valsartan, irbesartan, diovan, kosaar)
 • läkemedel för att utvidga blodkärl, såsom apressin eller dimekarbin

Andipal vid högt tryck

Andipal är ett läkemedel från ett antal vasodilaterande antispasmodika. Det innehåller ämnen som analgin, papaverin, dibazol och fenobarbital. Dibazol påverkar bara blodtrycksindikatorerna och sänker dem. Papaverine är ett kramplösande medel som slappnar av glatta muskler. Fenobarbital har en lugnande effekt, vilket också sänker blodtrycket. Men trycket minskar endast om stress eller vasospasm har lett till det. Om du diagnostiseras med essentiell hypertoni kommer Andipal att vara ineffektiv.

Läkemedlet i fråga är inte avsett att stabilisera trycket. För huvudvärk utan läkares recept är det bättre att inte dricka detta läkemedel, eftersom lågt blodtryck också kan vara orsaken till huvudvärk..

Corvalol: sänker blodtrycket?

Corvalol innehåller etylester av a-bromisovalerinsyra, fenobarbital och pepparmyntaolja, vilket ger läkemedlet en specifik stark lukt. Corvalol lindrar spasmer, stabiliserar det mänskliga nervsystemet, utvidgar blodkärlen kraftigt. Många tycker att det är lättare att somna efter att ha tagit detta läkemedel..

Detta läkemedel kan drickas om högt blodtryck provoseras av stress, vasospasm, brist på sömn. Corvalol drickas före måltid (30 droppar medicin tillsätts till 50 ml vatten), 1-3 doser per dag. I vissa fall rekommenderar läkare att öka doseringen till fyrtio droppar. Corvalol säljs också i tabletter, som tas ett par gånger om dagen i mängden en eller två tabletter.

Långa korval av Corvalol för att minska blodtrycket är förbjudna. Läkemedlet måste växlas med ett annat läkemedel med liknande verkan eller ta pauser mellan administreringskurser.

Valerian och tryck

Valerian tinktur innehåller isovalerinsyra, borneolester, alkaloider och valerinsyra. Detta botemedel hjälper till att lugna ner med sömnstörningar, stress och hjälper också till med mag-tarmkramp. Valerian tinktur minskar blodtrycket orsakat av de skäl som just anges, men läkemedlet har inte en direkt antihypertensiv effekt. Det förskrivs huvudsakligen som en del av en kombinationsterapi. Ta valerian efter måltider, 25 droppar (max 4 gånger om dagen). Biverkningar som uppstår vid en överdos inkluderar dåsighet, orimlig trötthet och lätt yrsel..

Shilajit och tryck

Shilajit är ett naturligt botemedel som innehåller många användbara mikro- och makroelement samt organiska ämnen. Forskare svarar fortfarande inte på den exakta frågan om hur mamman påverkar blodtrycket. Det kan innehålla olika ingredienser beroende på placeringen av insättningarna och vissa lokala funktioner..

Shilajit är känt för att lindra inflammation, hjälper till att ta bort gifter från kroppen, stärker försvar, etc. Det antas att shilajit sänker blodtrycket. Det innehåller krom, vilket har en effekt på blodtrycket. Men en tablett med åtgärden kommer sannolikt inte att hjälpa mycket. Minst 20-dagars kurs krävs. Gradvis stabiliseras kroppens metabola processer, och tillsammans med dem minskar trycket också till viss del..

Euphyllin och tryck

Eufillin är ett läkemedel från klassen antispasmodika, som expanderar lumen i blodkärl, sänker blodtrycket, har en positiv effekt på blodcirkulationen i kroppen och hjälper också mot spasmer med jämna muskler. Euphyllin föreskrivs främst för lungödem, astma, hjärnödem, angina pectoris, ödem, vilket är ett manifestation av hypertoni. Läkemedlet förskrivs inte för patienter som är benägna att hypotoni. Med en ökning av trycket är målinriktad behandling med aminofyllin omöjlig, eftersom på grund av vissa komponenter stabiliseras trycket efter en liten minskning eller minskar inte alls.

Glycin sänker blodtrycket

Glycin reglerar kroppens metaboliska processer. Det är en aminosyra, som är viktig för överföring av impulser genom nervceller, etc. Läkemedlet undertrycker frisättningen av adrenalin i blodet i stressiga situationer. När adrenalin kommer in i blodomloppet stiger blodtrycket, blodkärlen minskar, hjärtat börjar slå snabbare. Glycin hämmar frisättningen av adrenalin, vilket påverkar blodtrycket.

Anaprilin från tryck

Anaprilin tillhör adenoblockers. Det sänker blodtrycket, sänker hjärtfrekvensen. Det finns en möjlighet till ökade livmodersammandragningar och ökad gastrointestinal sekretion. Detta läkemedel tillskrivs patienter med hjärtarytmier, inklusive paroxysmal takykardi, patienter med hjärtinfarkt, angina pectoris, hypertrofisk kardiomyopati. Det bör tas högst fyra gånger om dagen, 0,025 g i tjugo minuter före måltiderna. Om läkaren har ordinerat en injektion måste han ange doseringen.

Anaprilin kan sänka blodtrycket, oavsett om det var högt eller lågt tidigare. Trycket kan sjunka mycket snabbt om en snabb intravenös injektion av läkemedlet gjordes, eller under långa kurser.

Mydocalm: ökar det blodtrycket?

Mydocalm dämpar muskelspasmer som orsakas av patologier i centrala nervsystemet. Det minskar muskeltonen, hämmar passagen av nervimpulser, hämmar uppkomsten av anfall. Användningen av läkemedlet i fråga är relevant för organiska lesioner i nervsystemet, som kännetecknas av ökad muskelton, med epilepsi, encefalit och multipel skleros. Mydocalm ökar inte blodtrycket. På grund av dess antispasmodiska effekt kan trycket minska med snabb intravenös administrering. Med långa kurser är det viktigt att systematiskt övervaka blodtrycket genom att mäta.

No-shpa och tryck

No-shpa har en analog, det här är Drotaverin. Läkemedlet fungerar som ett krampläkemedel och påverkar de släta musklerna i mag-tarmkanalen, blodkärlen och urinvägarna. Indikationer för utnämning:

 • kolik eller irriterande hicka
 • spastisk förstoppning / kolit
 • pylorospasm
 • kramper med cystit, njursten, pyelit
 • spasmer i gallkanalerna och gallblåsan

No-shpu används ibland av hypertensiva patienter för att lindra huvudvärk. Effekten på tryck beror på den kramplösande effekten. Lågt blodtryck är oftast en kontraindikation för att ta No-shpy. Av samma anledning bör överdosering av läkemedel undvikas. Du kan dricka 1-2 tabletter om dagen högst 3 gånger, bara efter måltiderna. Ibland injiceras läkemedlet i muskeln..

Betong från tryck

Läkemedlet tillhör betablockerare; huvudsakliga aktiva ingrediensen: bisoprolol. Läkemedlet sänker blodtrycket, lindrar hjärtrytmstörningar och stabiliserar organets funktion. Concor minskar minutvolymen, utför sympatisk aktivering av distala kärl, etc..

Redan med en två-dagars kurs har Concor en positiv effekt på stabiliseringen av blodtrycket. Stabilt antal på tonometern visas efter 1-2 månaders behandling med detta läkemedel. Concor finns i tabletter. Den kan inte krossas, tabletten sväljs med mat eller omedelbart efter en måltid. Doseringen kan variera i båda fallen. Inledningsvis ges patienten vanligtvis en tablett per dag en gång. I vissa fall är det två tabletter istället för en. På 24 timmar kan du ta mer än fyra tabletter av läkemedlet. Förvänta dig inte att Concor omedelbart kommer att lindra blodtrycket, detta kräver långsiktig riktad behandling.

Enalapril: från tryck?

Enalapril är ett läkemedel som används för att minska och förhindra ytterligare blodtrycksökningar. Det påverkar både systoliska och diastoliska parametrar, minskar belastningen på hjärtat och utvidgar artärerna. Enapril sänker försiktigt blodtrycket utan att negativt påverka blodcirkulationen i den mänskliga hjärnan. Det ökar också blodflödet till hjärta och njurar. Läkemedlet kan förskrivas av en läkare för att förhindra hjärtsvikt. Läkemedlet har en lätt diuretisk effekt.

Enapril, tas internt, lindrar trycket i en timme. Den maximala effekten faller under den femte timmen efter att läkemedlet tagits, effekten av effekten är cirka 24 timmar. I svåra fall reduceras trycket först efter 2-3 veckors behandling.

Enapril kan tas på morgonen, eftermiddagen eller kvällen (5 mg en gång dagligen). Läkaren kan ge råd om att öka dosen efter 1 till 2 veckor om patienten är i allvarligt tillstånd. Den maximala dagliga totala dosen är 40 mg, annars kan blodtrycket sjunka kraftigt, vilket hotar med kollaps och akut störning av blodcirkulationen i hjärnan.

Papazol och tryck

Papazol tillhör antispasmodika som sänker blodtrycket. Den innehåller dibazol och papaverin, som har förmågan att sänka blodtrycket. Läkare föreskriver Papazol främst för behandling av arteriell hypertoni, vilket provoceras av en kramp av perifera kärl och det vaskulära systemet i hjärnan. Det är också effektivt för spasmer av släta muskler, förlamning av ansiktsnerven, poliomyelit.

Papazol ska ges till patienten via munnen, 2-3 gånger om dagen i mängden två tabletter. Om du kombinerar läkemedlet med diuretika, krampläkemedel eller lugnande medel, kommer tryckfallet att vara mer betydande än med monoterapi. Kontraindikationer för utnämningen av läkemedlet är epilepsi, bära ett barn och ammar ett nyfött.

Enap och tryck

Enap är ett läkemedel som sänker blodtrycket. Det innehåller enalapril och hydroklortiazid. Den första komponenten lindrar spasmer och utvidgar blodkärlen, och den andra har en urindrivande effekt, minskar blodvolymen. Enap ges till patienten varje dag på samma gång, morgontimmar för inlägg föredras. Du kan inte ta medicin på tom mage. Tugga och krossa tabletter rekommenderas inte heller. Du kan ta en tablett per dag. Om du överskrider dosen finns det risk för mycket blodtrycksfall..

Nitroglycerin och tryck

Nitroglycerin slappnar av glatta muskler, sänker blodtrycket under en kort tid och förbättrar blodtillförseln till hjärtmuskeln. Efter att ha tagits blir patientens andning djupare och hjärtfrekvensen ökar. Nitroglycerin är effektivt vid anginaattacker, astmatiska tillstånd, etc. medicinen sänker blodtrycket, därför behöver de under behandling kontrolleras med en tonometer.

Efter den första användningen av läkemedlet och vid överdosering kan det finnas ett kraftigt blodtrycksfall, det kan till och med vara ortostatisk hypotoni i sådana fall. Högst 6 tabletter eller sexton droppar av detta läkemedel kan vara per dag.

Cotopril för tryck

Cotopril minskar perifer kärlresistens och sänker blodtrycket. Läkaren kan ordinera captopril för kronisk hjärtsvikt. Vid symtom på arteriell hypertoni bör läkemedlet tas i början av behandlingen två gånger om dagen i en dos av 12,5 mg. Vid instabila tonometeravläsningar inom 1-2 veckor måste dosen ökas, men inte oberoende, men som föreskrivs av läkaren.

Läkemedlet tas upp till tre gånger om dagen i en dos av 25 mg. Högst 150 mg av läkemedlet kan vara per dag. Drick rekommenderas 60 minuter före måltiderna. Efter att ha tagit den första dosen är det troligt att blodtrycket faller kraftigt. Men sedan återgår det till det normala. För äldre patienter krävs individuell dosval.

Novopassit och tryck

Novopassit är ett lugnande medel som innehåller guaifenesin och växtbaserade ingredienser som valerian, hagtorn, etc. Läkemedlet används för ökad irritabilitet, ångest och rastlöshet, fobier, mental överbelastning, stress, sömnstörningar. Novopassit slappnar av mjuka muskler, men dess effekt på blodtrycket har inte bevisats. Du måste ta läkemedlet 3 gånger om dagen, en tesked. Det ges till patienten efter måltider eller med drinkar..

Pappaverin och blodtryck

Papaverine tillhör antispasmodics, det innehåller papazol. Det utvidgar blodkärlen, eliminerar spasmer och minskar slät muskelton. Läkemedlets lugnande effekt manifesteras endast med användning av stora doser. Papaverine är effektivt för spasmer i hjärnans kärlsystem, matsmältningssystemet, urinsystemet. Det kan användas som ett extra verktyg för att förbereda för operationer.

Papaverine sänker blodtrycket om detta tillstånd orsakas av vaskulär kramp. Därför föreskrivs det för vissa former av hypertoni. Det ges till patienten efter måltider 4 gånger om dagen via munnen vid 0,02-0,05 gram. Ibland rekommenderas att injicera 1-2 ml av en 2% lösning under huden. För att öka effekten kan Papaverine kombineras med andra läkemedel.

Jod och tryck

Jod är ett läkemedel som föreskrivs för att eliminera bristen på detta element i ett barns eller vuxens kropp. Sådana tillstånd uppstår när man bär ett barn, sköldkörtelsjukdomar, ammar, i vissa fall och när man bor i ekologiskt ogynnsamma områden. Ett överskott av jod är inte mindre farligt än bristen, därför är det oacceptabelt att ta läkemedlet genom ett oberoende beslut! Vi behöver 150-200 mcg jod per dag, som kroppen får med mat..

Ökat blodtryck på grund av sköldkörtelsjukdomar är troligt. Jod sänker å andra sidan blodtrycket i viss utsträckning. Om orsaken till ökningen av blodtrycket inte är en kränkning av sköldkörteln, kommer jod inte att ha någon effekt på blodtrycket. Därför rekommenderar vi att du går till läkaren och genomgår lämpliga undersökningar för att veta om jod hjälper till att minska trycket i ditt fall..

Afobazol: effekt på tryck

Afobazol har en uttalad anti-ångest och lätt stimulerande effekt. Läkemedlet hjälper till med sömnstörningar, ångest och rädsla. Läkemedlet har ingen toxisk effekt. Läkemedlets egenskaper syftar inte till att ändra blodtrycksindikatorer, därför är det opraktiskt att ta Afobazol målmedvetet för att minska eller öka trycket. Men om orsaken till ökningen av blodtrycket ligger i stress i ett visst fall, kan läkemedlet i fråga hjälpa till.

Kaprifol och tryck

Kaprifol är en växt som har aromatiska bär, känd för sina medicinska egenskaper. Dessa bär är användbara för högt blodtryck (hypertoni). Kaprifolbär är effektiva för anemi, patologier i det kardiovaskulära systemet, åderförkalkning.

Kaprifol sänker blodtrycket och eliminerar huvudvärk, om de orsakades av ökat blodtryck. Efter en kort värmebehandling förlorar bär inte sina egenskaper. Kompott framställs av dem eller konsumeras rå. Den enklaste och vanligaste drinken är följande: 3 msk. matskedar bär hackas och hälls i 200 ml kokande vatten, infunderas i 20 minuter och drickas tre gånger om dagen före måltiderna.

De flesta läkemedel som sänker blodtrycket har också kramplösande, diuretika eller många andra effekter. Användning av droger genom ett oberoende beslut rekommenderas inte. Bättre att boka tid hos en läkare. Att eliminera symptomet avspärrar ju inte allvarliga sjukdomar som kan ligga till grund för högt blodtryck (högt blodtryck).